پرشین تون

شبکه پرشین تون هم آمد

شبکه ی ماهواره ای پرشین تون، اولین شبکه مختص کودکان پارسی زبان از ساعاتی پیش پخش آزمایشی برنامه های خود را آغاز نمود. کیفیت این شبکه در فرکانس جدید نسببت به قبل افزایش یافته است که امیدواریم اینشبکه بتواند شبکه ای متفاوت باشد.

 

توجه: جایگزین شبکه پرشین تون بر روى ایر رفته. براى اطلاعات بیشتر به آدرس زیر بروید.

http://4funweb.ir/?p=9509

فرکانس جدید:

ماهواره یوتلست W3A
فرکانس: ۱۰۷۲۱
عمودی
۳/۴
۲۷۵۰۰


مشخصات شبکه تون (فرکانس قبلی):

فرکانس اصلی:  On Hotbird Freq: 11317 SR:27500 POL: VER FEC: 3/4

On Hotbird Freq: 11642 SR:27500 POL:HOR FEC: 3/4